2. července 2021 od 18 hodin v restauraci Duha v obci Kytlice se konala simulantka za účasti 16 hráčů. velmistr Sam Shankland vyhrál s perfektním skóre 16:0.

Jednomu hráčů českolipského šachového klubu (Frantsevu Jegoru) podařilo zúčastnit simulantky  a následného bleskového turnaje. 

Děkujeme za podporu královské hry a živého hraní po covidové krizi. Poděkování patří také Petru Boleslavovi za uspořádání simulantky, dále hospodě v Kytlicích za poskytnutí hracího prostoru a všem hráčům za účast a za snahu.

 

Share this: