Proč právě šachy?

Šachy jsou dostupnou hrou pro děti ze všech sociálních skupin, napomáhají společenské integraci, snižují kriminalitu a pomáhají i v boji proti různým závislostem.

U dětí zlepšují koncentraci, trpělivost a výdrž, rozvíjejí kreativitu, logiku, matematickou gramotnost, intuici, paměť, analytické myšlení a rozhodovací schopnosti.

Šachy mají i výchovný aspekt. Za nerespektování obecných pravidel hry, za herní nekázeň a nesoustředěnost následuje okamžitý trest. Děti se tak učí soustředit se na vykonávanou činnost a přijímat za ni zodpovědnost. Podání ruky na začátku i na konci partie učí děti respektu k soupeři. Šachy mají i sportovní rozměr a to především v motivační oblasti, v touze dosáhnout úspěch a dobře reprezentovat sebe, svůj klub, město a zemi.

Společnými tréninky, častými výjezdy na turnaje a atmosféra soutěží se také formují party dětí, rodičů a trenérů, které mohou vytvořit vazby na celý život.

Šachová hra, ne nadarmo nazývaná hrou královskou je zdánlivě hra klidná a přitom plná adrenalinu. Jsou zde již od starověku, hráli je králové i obyčejní lidé a právě dnes jejich popularita znovu stoupá. Šachy jsou sportem bez hranic, jsou dostupné všem věkovým skupinám, lidem zdravým i těm s různými handicapy. Zejména starší hráče udržují v dobré psychické kondici, pomáhají jim s trénováním mozku a zejména paměti.

Přes šachy se dorozumíte na celém světě, můžete je hrát kdykoliv a kdekoliv.

Mistr světa Anatolij Karpov  řekl výstižně:  „Šachy jsou všechno – umění, věda i sport.“

V průběhu posledních let žáci naší školy pravidelně dobývají úspěchy na okresní, krajské a také celorepublikové úrovni mezi jednotlivci i družstvy.

Každoročně se zúčastňujeme či pořádáme 30-40 akcí – okresní, krajské i republikové přebory jednotlivců i družstev, turnaje Velkých cen Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje, šachová soustředění, simultánky s velmistry, přátelská utkání s kluby z jiných měst a šachové tábory.